Tổng quan tất cả các cảnh giới trong series của Hoành Tảo Thiên Nhai

Phân tích hệ thống sức mạnh:

Trong tất cả các bộ truyện của lão Nhai thì ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng Vô Tận Đan Điền là khởi đầu đầu tiên cho thành công của lão Nhai, rồi kế đó mới là Thiên Đạo Đồ Thư Quán. Ngoài ra lão Nhai còn có rất nhiều bộ truyện khác nhưng đa số đều bị vùi dập giữa chợ, rất ít bộ viết được cái kết trọn vẹn. Chính vì vậy nên đôi lúc hệ thống cảnh giới sẽ có chút loạn.

Quyền Hoành Tung Hoành Dị Giới, bộ thứ 2 sau Yagami Iori: hệ thống cảnh giới có thể dựa theo một phần nội dung cùng phân tích cấp độ của KOF để đánh giá, chia làm bốn giai doạn chủ chốt, nhưng chỉ có giai đoạn 4 Thần cảnh mới có thể nói là Siêu Phàm.

Vô Tận Đan Điền: Bộ đầu tiên có hệ thống cảnh giới đạt chuẩn, chia ra làm 6 giai đoạn chính: Phàm cấp ( Chí Tôn cũng chỉ một người địch vạn), Siêu Phàm cấp, Pháp Tắc cấp, Hỗn Độn cấp, Siêu Duy cấp, Tối Chung cấp. Về sau còn có đằng sau thế giới, nhưng không được thể hiện.

Vạn Giới Độc Tôn: Bị vùi dập giữa chợ, không khó đoán Tiên Thiên là Siêu Phàm cấp, ngoài ra các cảnh giới bên dưới khá giống bên Vô Tận Đan Điền.

Thiên Đạo Đồ Thư Quán: Khí Hải Cửu Cảnh tương đương bên Vô Tận Đan Điền, sau đó là Hóa Phàm Cửu Cảnh cùng Đoạt Thiên Bí Cửu Cảnh tương đồng, sau đó là Thánh Cảnh cùng với Tiên cảnh ngang nhau. Về sau ở giữ cấp độ Thần thì là Tiên ngang với Hỗn Độn cấp bên Vô Tận Đan Điền, cuối cùng là Thần Giới. Nếu tính phép tương quan giữa 2 bộ sẽ rất đơn giản, Nhiếp Vân Nhất Khí Hóa Tam Thanh, sau đó dùng chính cái thế giới trong đan điền của mình hình thành nên Thần Giới bên Trương Huyền, nhưng do thời gian ngắn cùng tích lũy nên tuy rằng cả hai bên đều là Thần Giới nhưng thực lực đỉnh tiêm lại chênh lệch khá nhiều. Đặc tính lớn nhất của Thần giới chính là Siêu Duy: gấp bội về mặt Thời Không cùng chia tuổi thọ ra.

Tạo Hóa Đồ: Cảnh giới rõ ràng là có một loại nhảy vọt rất lớn, nhưng nếu so sánh về hệ thống tu luyện thì có thể thấy rõ ràng ưu điểm của hệ thống so với mấy bộ trước. Bố cục thế giới vốn là do Thánh Sư Lão tử tạo ra, mà đây là một loại tồn tại ít nhất cũng là cấp Đế Cảnh viên mãn, vậy nên có thể xem như là một phiên bản suy yếu của Thần Giới, mà sau đó Thẩm Triết cũng đi vào Danh Sư Đại Lục thì có thể thấy rằng Danh Sư Đại Lục đỉnh tiêm lúc đấy cũng tương đương Cửu Phẩm Viên Mãn. Tại sao lại là Danh Sư Đại Lục mà không phải là Thần Giới, vì nếu so sánh về bản chất của Thần giới cùng tính Siêu Duy đã là không tương tự, mà tính Siêu Duy ở đây lại xuất hiện trên người Thẩm Triết, cộng thêm Nhiếp Vân cùng Trương Huyền muốn đi tìm Thánh Sư Lão Tử thì phải lấy nơi mà hắn để lại nhiều lạc ấn nhất, và đó tự nhiên là Danh Sư đại lục chứ không phải Thần Giới, cũng chỉ có Danh Sư đại lục phù hợp với tất cả các điều kiện. Lại nói về đỉnh tiêm của Danh Sư đại lục, là sau khi mà khai mở bản chất thông đạo cùng tách ra Danh Sư đại lục, thì tất cả tồn tại Cổ Thánh cùng Đại Thánh căn bản đều đạt đủ điều kiện phi thăng, lại nói về mặt tính chất thì Đại Viên Mãn tính ra nhiều chỗ còn không bì được Cổ Thánh, vậy nên phán đoán Triết Cảnh của Thẩm Triết là ngang hàng Cổ Thánh, mà đương nhiên nếu như mà nơi này cao nhất chỉ còn Thánh Cảnh thì Thẩm Triết một tên Cổ Thánh hoàn toàn có năng lực hủy diệt thế giới. Lại nói có khi đây chỉ là một mảnh được tách ra bởi Danh Sư đại lục do Trương Huyền sử dụng để câu Học Giả đại lục bên dưới Thiên Thượng chi Giới.

Cứu Vớt Toàn Cầu: Rất dễ nhận thấy thông qua các cảnh giới cùng thuộc tính quen thuộc, Thánh Giới chính là Thần Giới, mà Nhiếp Vân, Trương Huyền cùng Thẩm Triết chính là tìm thấy Dương Nguyên trở thành tân nhiệm tân Thần Giới chi chủ, lại nói phân tích về mặt tuổi thọ thì bản chất của cái Thiên Mệnh cảnh cũng bất quá là ngang Thiên Thần, vậy nên kì thực quan trọng ở đây chính là vị cách Giới Chủ của Dương Nguyên, chính alf tương đương biện pháp tụ lực để chống lại Thiên Thượng chi Giới ( Ẩn Môn).

Ps: Kỳ thực ta cũng rõ ràng là do lão Nhai bị ép end nên cảnh giới mấy bộ sau nó chênh lệch rất lớn, nhưng lão Nhai cũng đã cố gắng làm logic nhất có thể mà ta cũng chỉ phân tích theo cái logic đấy thôi.

1. Sơ Phàm Cấp

2. Vị Diện Cao Thủ

3. Vị Diện Xưng Tôn

4. Hoành Tảo Đa Vị Diện

5. Cửu Tiêu Chi Thượng

6. Tối Chung Cảnh

 

Quyền Hoàng Tung Hoành Dị Giới

Vô Tận Đan Điền

Vạn Giới Độc Tôn

Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Tạo Hóa Đồ

Cứu Vớt Toàn Cầu

 

Võ giả

Ma pháp

Ma Thú

Chân Võ Sư, Thuật Pháp Sư, Y Sư, Dược Tề Sư,  Thần Ngữ Sư, Tuần Thú Sư, Liễm Trang Sư, Triệu Hoán Sư, Trận Pháp Sư, Tung Hoành Sư

Luyện Thể Sư

 

1

Đấu Sĩ

1 cấp

Ma Pháp Sư

1 cấp

1 cấp

Tiền kỳ

Khí Hải Cửu Trọng Thiên

Dẫn Khí Cảnh

Sơ kỳ

Hậu Thiên Cảnh

Giác Tỉnh Cảnh

Sơ kỳ

Sơ Cảnh

Tụ Tức Cảnh

Sơ kỳ

Nhất Tinh Cảnh

Sơ kỳ

Tụ Linh Cảnh

Sơ kỳ

Luyện Khí Cảnh

Cảm Khí Cảnh

Sơ kỳ

 

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

 

2 cấp

2 cấp

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

 

3 cấp

3 cấp

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

4 cấp

4 cấp

2 cấp

Tiền kỳ

Linh Cốc Cảnh

Sơ kỳ

Khí Cảm Cảnh

Sơ kỳ

Đan Điền Cảnh

Sơ kỳ

 

Nhị Tinh Cảnh

Sơ kỳ

Bì Nhục Cảnh

Sơ kỳ

Dẫn Khí Cảnh

Sơ kỳ

 

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

 

5 cấp

5 cấp

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

 

6 cấp

6 cấp

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

 

7 cấp

7 cấp

3 cấp

Tiền kỳ

Dưỡng Tức Cảnh

Sơ kỳ

Khí Kình Cảnh

Sơ kỳ

Chân Khí Cảnh

Sơ kỳ

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

Tam Tinh Cảnh

Sơ kỳ

Luyện Gân Cảnh

Sơ kỳ

Tụ Khí Cảnh

Sơ kỳ

 

8 cấp

8 cấp

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

 

9 cấp

9 cấp

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

 

Đấu Sư

1 cấp

Ma Đạo Sĩ

1 cấp

4 cấp

Tiền kỳ

Chân Khí Cảnh

Sơ kỳ

Thông Huyền Cảnh

Sơ kỳ

Bì Cốt Cảnh

Sơ kỳ

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

 

2 cấp

2 cấp

Trung kỳ

Tứ Tinh Cảnh

Sơ kỳ

Luyện Huyết Cảnh

Sơ kỳ

Vận Khí Cảnh

Sơ kỳ

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

 

3 cấp

3 cấp

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

 

4 cấp

4 cấp

5 cấp

Tiền kỳ

Xuất Thể Cảnh

Sơ kỳ

NgoạI Phóng Cảnh

Sơ kỳ

Đỉnh Lực Cảnh

Sơ kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

 

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

5 cấp

5 cấp

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Ngũ Tinh Cảnh

Sơ kỳ

Luyện Cốt Cảnh

Sơ kỳ

Tiên Thiên Cảnh

Linh Cốc Cảnh/ Đại Sư

Sơ kỳ

 

6 cấp

6 cấp

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

 

7 cấp

7 cấp

6 cấp

Tiền kỳ

Thành Cương Cảnh

Sơ kỳ

Khải Linh Cảnh

Nhất trọng

Sơ kỳ

Ích Huyệt Cảnh

Sơ kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

 

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

8 cấp

8 cấp

Trung kỳ

Hậu kỳ

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

 

9 cấp

9 cấp

Hậu kỳ

Đỉnh phong

Lục Tinh Cảnh

Sơ kỳ

Luyện Tạng Cảnh

Sơ kỳ

Chân Nguyên Cảnh

Sơ kỳ

 

Đỉnh phong

Nhị trọng

Sơ kỳ

Đỉnh phong

 

Đấu Tôn

1 cấp

Ma Đạo Sư

1 cấp

7 cấp

Tiền kỳ

Binh Giáp Cảnh

Sơ kỳ

Trung kỳ

Thông Huyền Cảnh

Sơ kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

 

Trung kỳ

Hậu kỳ

Trung kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

 

2 cấp

2 cấp

Trung kỳ

Đỉnh phong

 

Hậu kỳ

Tam trọng

Sơ kỳ

Hậu kỳ

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

3 cấp

3 cấp

Hậu kỳ

Trung kỳ

 

Đỉnh phong

Hậu kỳ

Đỉnh phong

Thất Tinh Cảnh

Sơ kỳ

Luyện Tủy Cảnh

Sơ kỳ

Thai Tức Cảnh/ Tông Sư

Sơ kỳ

 

4 cấp

4 cấp

8 cấp

Tiền kỳ

Khí Tông Cảnh

Sơ kỳ

Tông Sư Cảnh

Sơ kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

 

Trung kỳ

Đỉnh phong

Trung kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

 

5 cấp

5 cấp

Trung kỳ

Tứ trọng

Sơ kỳ

 

Hậu kỳ

Trung kỳ

Hậu kỳ

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

6 cấp

6 cấp

Hậu kỳ

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

Đỉnh phong

Bát Tinh Cảnh

Sơ kỳ

Hỗn Nguyên Cảnh

Sơ kỳ

Siêu Phàm Cảnh

Sơ kỳ

 

7 cấp

7 cấp

9 cấp

Tiền kỳ

Chí Tôn Cảnh

Sơ kỳ

Ngũ trọng

Sơ kỳ

Chí Tôn Cảnh

Sơ kỳ

 

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

 

8 cấp

8 cấp

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

 

9 cấp

9 cấp

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

Đấu Thánh

Pháp Thánh

Thần Thú

Bán bộ Bí Cảnh

Bán bộ Tiên Thiên

Bán bộ Hóa Phàm

Cảm Ngộ Cảnh

Nhập Ngộ Cảnh

Tiên Phàm Lương Cách

 

2

Thần Cảnh

Đoạt Thiên Địa Tạo Hóa Bí Cảnh

Pháp Lực Cảnh

Sơ kỳ

Tiên Thiên Cảnh

Hóa Phàm Cảnh

Tăng Thọ Cảnh

Sơ kỳ

Nhất Phẩm

Sơ kỳ

Tiên Thiên chi Khu

Sơ kỳ

Trúc Cơ Cảnh

Trảm Trần Cảnh/ Đại Tông Sư

Sơ kỳ

 

 

Trung kỳ

 

Trung kỳ

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Trung kỳ

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Hậu kỳ

 

Nguyên Thánh Cảnh

Sơ kỳ

Nguyên Khí Cảnh

Sơ kỳ

Hậu kỳ

 

 

Trung kỳ

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Đỉnh phong

Trúc Thân Cảnh

Sơ kỳ

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

Bất Hủ Cảnh

Sơ kỳ

Âm Dương Cảnh

Sơ kỳ

Nhị Phẩm

Sơ kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

 

Trung kỳ

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Trung kỳ

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

Lĩnh Vực Cảnh

Sơ kỳ

Trọc Thanh Cảnh

Sơ kỳ

Hậu kỳ

Trúc Thần Cảnh/ Nhân Gian Thần Thoại

Sơ kỳ

 

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Đỉnh phong

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Hậu kỳ

 

Thiên Kiều Cảnh

Sơ kỳ

Hợp Linh Cảnh

Sơ kỳ

Tam Phẩm

Sơ kỳ

Hậu kỳ

Đỉnh phong

 

Trung kỳ

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Trung kỳ

Trúc Tâm Cảnh

Sơ kỳ

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

Nạp Hư Cảnh

Sơ kỳ

Kiều Thiên Cảnh

Sơ kỳ

Hậu kỳ

Trung kỳ

 

Trung kỳ

Trung kỳ

Hậu kỳ

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Đỉnh phong

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

Phá Không Cảnh

Sơ kỳ

Quy Nhất Cảnh

Sơ kỳ

Tứ Phẩm

Sơ kỳ

Đỉnh phong

Kim Đan Cảnh

Đan Toàn Cảnh

Sơ kỳ

 

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Trung kỳ

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Hậu kỳ

 

Huyệt Khiếu Cảnh

Sơ kỳ

Đạp Hư Cảnh

Sơ kỳ

Hậu kỳ

Đỉnh phong

 

Trung kỳ

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Đỉnh phong

Hư Đan Cảnh

Sơ kỳ

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

Toái Thần Cảnh

Sơ kỳ

Tàm Phong Cảnh

Sơ kỳ

Ngũ Phẩm

Sơ kỳ

Siêu Phàm chi Khu

Sơ kỳ

Trung kỳ

 

Trung kỳ

Trung kỳ

Hậu kỳ

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Trung kỳ

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

3

Tiên Cấp

Tiên Lực Cảnh

Sơ kỳ

Thánh Vực

Bán Thánh

Sơ kỳ

Hậu kỳ

Thực Đan Cảnh

Sơ kỳ

 

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Đỉnh phong

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Hậu kỳ

 

Tiên Thể Cảnh

Sơ kỳ

Tòng Thánh

Sơ kỳ

Lục Phẩm

Sơ kỳ

Trung kỳ

Đỉnh phong

 

Trung kỳ

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Trung kỳ

Kim Đan Cảnh

Sơ kỳ

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

Chân Tiên Cảnh

Sơ kỳ

Trục Không Cảnh

Sơ kỳ

Hậu kỳ

Trung kỳ

 

Trung kỳ

Trung kỳ

Hậu kỳ

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Đỉnh phong

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

Thiên Tiên Cảnh

Sơ kỳ

Thần Thức Cảnh

Sơ kỳ

Thất Phẩm

Sơ kỳ

Hậu kỳ

Nguyên Thần Cảnh

Lĩnh Vực Cảnh

Sơ kỳ

 

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Trung kỳ

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

La Tiên Cảnh

Sơ kỳ

Thai Anh Cảnh

Sơ kỳ

Hậu kỳ

Thần Thai Cảnh

Sơ kỳ

 

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Đỉnh phong

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

Huyền Tiên Cảnh

Sơ kỳ

Nguyên Thần Cảnh

Sơ kỳ

Bát Phẩm

Sơ kỳ

Đỉnh phong

Nguyên Anh Cảnh

Sơ kỳ

 

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Trung kỳ

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

Kim Tiên Cảnh

Sơ kỳ

Xuất Khiếu Cảnh

Sơ kỳ

Hậu kỳ

Xuất Khiếu Cảnh

Sơ kỳ

 

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Đỉnh phong

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

Thánh Tiên Cảnh

Sơ kỳ

Lĩnh Vực Cảnh

Sơ kỳ

Cửu Phẩm

Sơ kỳ

Thánh Linh chi Khu

Sơ kỳ

Động Hư Cảnh

Ngự Khí Cảnh

Sơ kỳ

 

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Trung kỳ

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

Vương Tiên Cảnh

Sơ kỳ

Nhập Hư Cảnh

Sơ kỳ

Hậu kỳ

Lôi Kiếp Cảnh

Sơ kỳ

 

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Đỉnh phong

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

Bán bộ Tiên Quân

 

Tiên Quân/ Tinh Quân Cảnh

Sơ kỳ

Động Hư Cảnh

Sơ kỳ

Cửu Phẩm Viên Mãn

Sơ kỳ

Trung kỳ

Nạp Hư Cảnh

Sơ kỳ

 

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Trung kỳ

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

Bán bộ Xích Thiên

 

Hỗn Độn Cấp

Xích Thiên Cảnh

Sơ kỳ

Vũ Không Cảnh

Sơ kỳ

Hậu kỳ

Hư Giới Cảnh

Sơ kỳ

 

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Đỉnh phong

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

Bán bộ Tru Thiên

Bán bộ Đại Thánh

Trùng Tu Đa hệ

Ngộ Cảnh

 

4

Tru Thiên Cảnh

Sơ kỳ

1 – 100 Đại Đạo

Đại Thánh

Kiến Thần Bất Hoại

Sơ kỳ

Cửu Phẩm Đại Viên Mãn

Sơ kỳ

Hậu kỳ

Đại Thừa Cảnh

Thần Hồn Cảnh

Sơ kỳ

 

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Trung kỳ

 

Đỉnh phong

 

Trung kỳ

101 – 200 Đại Đạo

Kim Thân Cảnh

Sơ kỳ

Trung kỳ

Hậu kỳ

 

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Đỉnh phong

 

Đỉnh phong

 

Hậu kỳ

201 – 300 Đại Đạo

Tâm Huyết Lai Triều

Sơ kỳ

Hậu kỳ

Đỉnh phong

Thiên Cơ Cảnh

Sơ kỳ

 

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Trung kỳ

 

Đỉnh phong

 

Đỉnh phong

301 – 400 Đại Đạo

Bất Hủ Cảnh

Sơ kỳ

Đỉnh phong

Hậu kỳ

 

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Đỉnh phong

 

Đỉnh phong

 

Nhất trọng

401- 700 Đại Đạo

Cổ Thánh Cảnh

Huyết Mạch Diên Tục

Sơ kỳ

Triết Cảnh

Quy Tắc Cảnh

Sơ kỳ

 

Trung kỳ

 

 

Nhị trọng

701 – 1000 Đại Đạo

Hậu kỳ

Trung kỳ

 

Đỉnh phong

 

Tam trọng

1001 – 1300 Đại Đạo

Chư Tử Bách Gia

Sơ kỳ

Hậu kỳ

 

Trung kỳ

 

Tứ trọng

1301 – 1600 Đại Đạo

Hậu kỳ

Đỉnh phong

 

Đỉnh phong

 

Ngũ trọng

1601 – 1900 Đại Đạo

Tích Huyết Trọng Sinh

Sơ kỳ

Hợp Đạo Cảnh

Sơ kỳ

 

Trung kỳ

 

Lục trọng

1901 – 2200 Đại Đạo

Hậu kỳ

Trung kỳ

 

Đỉnh phong

 

Thất trọng

2201 – 2500 Đại Đạo

Phá Toái Hư Không

Sơ kỳ

Hậu kỳ

 

Trung kỳ

 

Bát trọng

2501 – 2800 Đại Đạo

Hậu kỳ

Đỉnh phong

 

Đỉnh phong

 

Cửu trọng

2801 – 2900 Đại Đạo

Tiên Cảnh

Hư Tiên Cảnh

Sơ kỳ

Độ Kiếp Cảnh

Thiên Thọ Cảnh/ Thân Kiếp

Sơ kỳ

 

Trung kỳ

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

Tông Chủ

2901 – 2990 Đại Đạo

Chân Tiên Cảnh

Sơ kỳ

Bất Hủ Cảnh/ Thần Kiếp

Sơ kỳ

 

Trung kỳ

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

Bán Bộ Chúa Tể

Tiểu Tam trọng

2991 – 2993 Đại Đạo

Tiên Quân Cảnh

Sơ kỳ

Bất Diệt Cảnh/ Tâm Kiếp

Sơ kỳ

 

Trung Tam trọng

2994 – 2996 Đại Đạo

Trung kỳ

Trung kỳ

 

Đại Tam trọng

2997 – 2999 Đại Đạo

Hậu kỳ

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

Chúa Tể

Sơ kỳ

Ngụy Thần Cảnh

Sơ kỳ

Thiên Mệnh Kiếp

Sơ kỳ

 

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

5

Thần Cảnh

Vương Cảnh/ Phong Vương

Hạ phẩm

Thần Cảnh

Thần Linh Cảnh

Hạ Phẩm

Sơ kỳ

Thiên Mệnh Cảnh

 

Trung kỳ

 

 

Trung phẩm

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

 

Thượng phẩm

Trung Phẩm

Sơ kỳ

 

Trung kỳ

 

Đỉnh phong

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

 

Viên mãn

Thượng Phẩm

Sơ kỳ

 

Trung kỳ

 

Hoàng Cảnh/ Thiên Vị Cảnh

Hạ phẩm

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

 

Trung phẩm

Thiên Thần Cảnh

Hạ Phẩm

Sơ kỳ

 

Trung kỳ

 

Thượng phẩm

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

 

Đỉnh phong

Trung Phẩm

Sơ kỳ

 

Trung kỳ

 

Viên mãn

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

 

Thâu Thiên Tá Thọ

Thượng Phẩm

Sơ kỳ

 

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

 

Đỉnh phong

 

Thiên Đạo Cảnh

Nhất Châu

Thần Vương

Sơ kỳ

 

Nhị Châu

Trung kỳ

 

Tam Châu

Hậu kỳ

 

Tứ Châu

Đỉnh phong

 

Ngũ Châu

Phong Hào Thần Vương

Sơ kỳ

 

Lục Châu

Trung kỳ

 

Thất Châu

Hậu kỳ

 

Bát Châu

Đỉnh phong

 

Cửu Châu

Bán bộ Đế Quân

 

Đại Đế Cảnh

Phổ thông

Đế Quân Cảnh

Phổ thông

 

Lợi hại

 

Siêu cấp

Thâm Bất Khả Trắc

 

Đa kỷ nguyên

 

Bán bộ Vĩnh Hằng

Bán bộ Ngộ Đạo

 

6

 

Vĩnh Hằng Cảnh

 

Ngộ Đạo Cảnh

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

——————-

Bài này dài thật đấy, để không bị lag mong rằng được chư vị đạo hữu ủng hộ ơ.ơ

Keyword: quyền hoàng tung hoành dị giới, vô tận đan điền, vạn giới độc tôn, thiên đạo thư viện, thiên đạo đồ thư quán, tạo hóa đồ, cứu vớt toàn cầu, hoành tảo thiên nhai, trần phong, nhiếp vân, lý hàn, trương huyền, thẩm triết, dương nguyên, tổng quan, cảnh giới, review truyện, tóm tắt truyện, táng địa, vidian, văn học mạng


Bạn đang đọc "Tổng quan tất cả các cảnh giới trong series của Hoành Tảo Thiên Nhai", được đăng trên BinhThuQuan.com. Hy vọng bạn sẽ thích thú với bài viết "Tổng quan tất cả các cảnh giới trong series của Hoành Tảo Thiên Nhai" này.