“Vẫy vùng giữa vũng lầy” hay một truyện siêu lầy

Vẫy vùng giữa vũng lầy

Cả năm mới đọc 1 cuốn nên tui tính ko rì viu rì vít gì cho đỡ nhục. Nhưng bạn tui bảo bà rì viu đi, biết đâu ngta khoái ngta nổi hứng làm phim thì sao? Thế nên hôm nay tui mạn phép admin nổi lên ko tàu ngầm lặn hoài nữa.

Đọc ngay “Vẫy vùng giữa vũng lầy” hay một truyện siêu lầy

Ta là tác giả, để ta đến đánh giá một chút Đế Bá

Ta tới nói một chút đem, bởi vì Đế Bá quyển sách này ta tương đối thích, mà lại trùng hợp ta cũng là tác giả, đã từng cũng hao tốn không ít tâm tư …

Đọc ngay Ta là tác giả, để ta đến đánh giá một chút Đế Bá

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ hay không? Làm sao đánh giá Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

 Tuyết Ưng Lĩnh Chủ 》 là tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị sáng tác một bản dị giới đại lục loại tiểu thuyết, bắt đầu tháng 6-2015, tháng 7-2017 hoàn thành….

Đọc ngay Tuyết Ưng Lĩnh Chủ hay không? Làm sao đánh giá Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Review truyện Mục Thần Ký

Review truyện Mục Thần Ký của tác giả Trạch Trư

Đọc ngay Review truyện Mục Thần Ký

Đánh giá một chút Đại Đạo Triều Thiên

Đánh giá một chút Đại Đạo Triều Thiên, quyển tiểu thuyết này hay không?

Đọc ngay Đánh giá một chút Đại Đạo Triều Thiên